Tôi mới mua iPhone 15 nhưng không thể kết nối được với CarPlay qua cáp USB-A to USB-C.

Xe của tôi kết nối CarPlay qua dây cáp. Với iPhone 14, tôi dùng cổng chuyển từ USB-A sang Lightning. Tôi thử cách tương tự với iPhone 15 nhưng không kết nối được thông qua cổng chuyển USB-C.

Xin hỏi có cách nào để xe của tôi kết nối CarPlay được với iPhone 15?

Độc giả Hồng Anh


Share.

Leave A Reply