Tôi sao lưu dữ liệu điện thoại nhưng khi kiểm tra tin nhắn cũ chỉ còn nội dung văn bản, còn mất hết ảnh đã gửi hoặc nhận.

Tôi thường dùng Facebook Messenger nhưng vì lý do công việc phải dùng thêm Zalo để liên lạc. Tuy nhiên, mới đây, khi đổi điện thoại, tôi gặp tình trạng các tập tin, ảnh đã gửi trong tin nhắn cũ báo không khả dụng. Tôi không biết làm sao để lấy lại các dữ liệu này, xin độc giả có kinh nghiệm tư vấn.

Độc giả Thành Sáng


Share.
Leave A Reply