Mã QR được tích hợp ảnh có mức độ cá nhân hóa cao, được đánh giá là công cụ…