Nhóm tác giả Tech Titans dự thi với chủ đề: Hệ thống đèn giao thông thông minh dựa trên mật độ giao thông (Smart traffic light system based on traffic density).

Share.
Leave A Reply