iPhone của tôi bị vào nước và một người bạn nói chỉ cần cài ứng dụng để Siri đẩy nước ra khỏi điện thoại.

Tôi định mang điện thoại ra cửa hàng để kỹ thuật viên sấy khô. Tuy nhiên, bạn cùng phòng của tôi nói Apple có phần mềm cho phép trợ lý ảo Siri đẩy nước ra khỏi iPhone với tên gọi Water Eject Shortcuts. Tôi thấy cách này khó tin như mấy quảng cáo cài ứng dụng đuổi muỗi vậy. Theo các bạn, Siri có thể đẩy nước ra khỏi điện thoại không?

Độc giả Anh Thế

Chuyên gia trả lời


Share.

Leave A Reply